BIP

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 1 ogłasza rozstrzygnięcie przetargu dotyczącego "Zabezpieczenia p.poż. pionowych drog ewakuacyjnych w budynku Przedszkola"

W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza cenowo, spełnia wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz mieści sie w granicach środków finansowych, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia.

Nazwa i adres wykonawcy:

BUDOWNICTWO OGÓLNE "PASZKOWSKI"
65-941 Zielona Góra, ul. Francuska 9/5
tel. / fax (068) 453-33-83

Ogłoszenie o zawarciu umowy zostało umieszczone na Portalu Zamówień Publicznych pod numerem OZU/2006/07/24-466276

Drukuj
Autor informacji: Administrator Ostatnio zmienil: Administrator
Data dodania: 2007-01-24 23:44:46 Ostatnia aktualizacja: 2007-01-24 23:45:17
Data publikacji: 2007-01-24 23:56:56 Artykul byl czytany: 9 razy