BIP

Prowadzone rejestry i archiwa

PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA ORAZ SPOSOBY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH W NICH ZAWARTYCH (WYKAZ WSZYSTKICH REJESTRÓW I EWIDENCJI ORAZ KOMÓRKA PROWADZĄCA):

KSIĘGOWA

 • księgozbiór üewidencja finansowo – księgowa üewidencja wynagrodzeń pracowników – karty wynagrodzeń üewidencja i rozliczanie zasiłków
 • ewidencja podatkowa
 • ewidencje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS
 • ewidencja kontrahentów
 • ewidencja oprogramowania
 • ewidencja materiałowa i magazynowa

księga inwentarzowa środków trwałych üksięga inwentarzowa wyposażenia i przedmiotów nietrwałych

INTENDENT

 • ewidencja wyposażenia pracownika w sprzęt ochrony osobistej, odzież i obuwie ochronne
 • ewidencja materiałowa i magazynowa
 • ewidencja korespondencji
 • księga druków ścisłego zarachowania

KADROWA

 • ewidencja wyjść prywatnych i służbowych
 • ewidencja czasu pracy
 • rejestr szkoleń bhp
 • rejestr wypadków pracowników
 • rejestr wypadków wychowanków
 • ewidencja badań profilaktycznych i sanitarno – epidemiologicznych
 • ewidencja danych o pracownikach
 • ewidencja dokumentacji archiwalnej

DYREKTOR

 • rejestr zarządzeń üewidencja dzieci
 • księga protokołów Rad Pedagogicznych
 • księga protokołów Rady Rodziców i zebrań z rodzicami
 • kronika

NAUCZYCIELE

 • dzienniki zajęć lekcyjnych
 • dzienniki zajęć dodatkowych

Udostępnianie osobie trzeciej ewidencji, ksiąg i rejestrów lub jej części:

 1. do wglądu na terenie jednostki – wymaga zgody kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej
 2. poza siedzibą jednostki – wymaga pisemnej zgody kierownika jednostki oraz pozostawienia w jednostce potwierdzonego spisu przyjętych dokumentów chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej.

Drukuj
Autor informacji: Administrator Ostatnio zmienil: Administrator
Data dodania: 2007-01-24 20:45:04 Ostatnia aktualizacja: 2007-01-24 23:24:17
Data publikacji: 2007-01-24 20:45:04 Artykul byl czytany: 9 razy